Kalendarium

Sobota, 2023-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 86307287
 • Do końca roku: 337 dni
 • Do wakacji: 146 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Armii Krajowej

ul. Flisaków 30

27 - 600 Sandomierz

budynek A tel.158322563 

budynek B tel.158322226

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE " Jak pomóc dziecku/uczniowi z problemami w werbalnym komunikowaniu się? AAC - alternatywne i wspomagające metody komunikowania się.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na bezpłatne szkolenie:

Temat: Jak pomóc dziecku/uczniowi z problemami w werbalnym komunikowaniu się?                   AAC - alternatywne i wspomagające metody komunikowania się.

Termin 23 maja, Ratusz* godzina 12,00.

Osoba prowadząca: Lidia Klaro-Celej, Profesor Oświaty, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista komunikacji AAC, edukator, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wyższej Szkole Humanistycznej TWP, Uczelni Nauk Społecznych, wieloletnia doradczyni metodyczna m. st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego i nauczycielka osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ekspertka Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych m. st. Warszawy. Autorka poprzednich i nowych podstaw programowych dla uczniów z umiarkowaną, znaczną niepełnosprawnością intelektualną, autorka licznych artykułów w czasopismach pedagogicznych i książkach metodycznych. Współautorka pakietów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z serii Pewny Start, wydanych przez PWN.              

Cel szkolenia:

*        Zapoznanie z podstawowymi założeniami komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób niekomunikujących się werbalnie lub z trudnościami w werbalnym komunikowaniu się.

 • Zapoznanie się z różnymi systemami AAC wykorzystywanymi z uczniami z niepełnosprawnościami

Forma: Seminarium z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych, siajdów, filmów, teledysków

Czas trwania szkolenia: 7 h dydaktycznych Zagadnienia:

 • Usytuowanie komunikacji AAC w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami,
 • Użytkownicy wspomagających sposobów porozumiewania się;
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka;
  • Konsekwencje braku mowy na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny uczniów z niepełnosprawnością
  • Przegląd systemów komunikacji wspomagającej, istniejących w Polsce
  • Pomoce do porozumiewania się przygotowywane przez nauczycieli;
  • Najnowsze technologie wspomagająca komunikację;
  • Współpraca z rodzicami;
  • Zasady tworzenia systemu AAC w placówce.
  • Doświadczenia innych krajów europejskich we wprowadzaniu AAC do edukacji