Kalendarium

Środa, 2024-07-17

Imieniny: Aleksego, Bogdana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 88546593
 • Do końca roku: 167 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Armii Krajowej

ul. Flisaków 30

27 - 600 Sandomierz

tel.158322563 

świetlica tel.158322226

Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Sandomierzu

 

 W zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego nasza szkoła  współpracuje z Powiatowym Punktem Doradztwa Zawodowego w Sandomierzu oraz  powiatowym koordynatorem - doradcą zawodowym p. Lucją Strużyk

 http://ppp.sandomierz.pl/index.php/doradztwo-zawodowe 

 

Główne zadania:

 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom oraz ich rodzicom
 • ukierunkowanie młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia oraz przyszłego zawodu, adekwatnie do przejawianych predyspozycji i zainteresowań
 • przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
 • wspieranie działalności szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego: współpraca z doradcami zawodowymi, nauczycielami, pedagogami szkolnymi w realizacji zagadnień związanych z wyborem szkoły-zawodu w ramach lekcji przedmiotowych
 • inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów ze współpracującymi z Punktem doradcami zawodowymi OHP oraz Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców
 • pełnienie roli łącznika między szkołami, które współpracują w ramach PPDE-Z
 • koordynowanie działań związanych z prowadzeniem szerokiej akcji informacyjno-doradczej dla rodziców i ich dzieci – uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów we współpracy z nauczycielami szkół powiatu sandomierskiego przynależnych do Punktu
 • działalność monitorująco, sprawozdawcza – prowadzenie dokumentacji z danymi statystycznymi dotyczącymi form, rodzajów działań z zakresu doradztwa zawodowego realizowanych w szkołach/placówkach oświatowych przynależnych do Punktu na terenie powiatu sandomierskiego.