Kalendarium

Czwartek, 2024-06-20

Imieniny: Bogny, Rafaeli

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 88386423
  • Do końca roku: 194 dni
  • Do wakacji: 1 dzień

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Armii Krajowej

ul. Flisaków 30

27 - 600 Sandomierz

tel.158322563 

świetlica tel.158322226

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGWPRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - „CZYSTE POWIETRZE, WODA, GLEBA ORAZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” 

Nazwa zadania: Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii, realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Kwota dofinansowania: całkowity koszt zadania 30.000,00 zł. w tym kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach 24.000,00 zł. (Dotacja w kwocie 24.000,00 zł. stanowiącej 80% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Pracownia edukacyjna w szkole  podstawowej  - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii, którego całkowity koszt wynosi 30.000,00 zł.)

Nasza szkoła wzbogaciła się o nową pracownię - Pracownię edukacyjną w szkole podstawowej „Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Środki na jej sfinansowanie pochodzą z dwóch źródeł: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz ze środków własnych Gminy Sandomierz.

W ramach tej pracowni otrzymaliśmy mnóstwo ciekawych pomocy dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach o tematyce ekologicznej, ochrony przyrody i środowiska. Pomoce te podzielone zostały na kategorie:

- Ochrona powietrza atmosferycznego, energia odnawialna (np.: turbinę wodną, ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne, zestaw demonstracyjno – doświadczalny „Energia słoneczna”, „Energia termalna”, „Bio-energia” – urządzenie zasilane alkoholem, zestawy do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu, pojazd z napędem wodorowym, mierniki prędkości wiatru i temperatury).

- Ochrona wód (m.in.: zestawy edukacyjne do filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody, zestawy do badania stanu wody, czerpacz wody, pakiety do badania: chlorków, żelaza, fosforanów, siarczynów, tlenu rozpuszczonego w wodzie).

- Ochrona gleb i powierzchni ziemi (zestawy doświadczalne „Wpływ człowieka na glebę”,  „Biodegradacja”, karty demonstracyjne „Cykl życia plastiku”, „Cykl życia metalu”, sita glebowe, zestawy do pobierania prób glebowych oraz inne).

- Pomoce do obserwacji, badania i pomiarów przyrodniczych (np.: wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 5w1, prasy do roślin zielnych, wagi, pakiet edukacyjny do prowadzenia obserwacji leśnych, lornetki, aparat fotograficzny, lupy, mikroskopy, mierniki wielofunkcyjne, termometry, barometry, szkło laboratoryjne, przyrząd EKO-BIO).

Oprócz tego otrzymaliśmy interaktywne zestawy dotyczące segregacji odpadów, obiegu wody w przyrodzie i jej oszczędzanie, filmy przyrodnicze, Eko domino, Eko gry i ekoquizy oraz laptop z rzutnikiem.

OBSERWACJE, BADANIA, POMIARY PRZYRODNICZE

W trakcie zajęć ekologiczno-przyrodniczych uczniowie poprzez gry i konkursy nie tylko zgłębiali wiedzę przyrodniczą z ekologii, ochrony przyrody  i środowiska, ale również obserwowali nowinki technologiczne.

 

OCHRONA WÓD

Uczestnicy koła ekologiczno-badawczego, zgłębiali wiedzę dotyczącą wody. 

WARSZTATY DLA NAJMŁODSZYCH „PRZYJACIEL NATURY”

W dniu 30 września br. odbyły się warsztaty dla pierwszaków w ramach Projektu „Pracownia Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej”.  

SPOTKANIE EKOLOGICZNE DLA RODZICÓW

Na zebraniu z rodzicami uczestnicy koła ekologiczno-badawczego prezentowali ciekawe doświadczenia wykonane w ramach projektu pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej - „Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

 

OCHRONA GLEB I POWIERZCHNI ZIEMI

Uczniowie na zajęciach koła ekologiczno-badawczego badali skutki wpływu człowieka na glebę. 

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Na zajęciach koła ekologiczno-badawczego uczniowie prowadzili bardzo ciekawe doświadczenia, podczas których badali stan powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu.