Kalendarium

Poniedziałek, 2024-02-26

Imieniny: Bogumiła, Eweliny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 87860424
  • Do końca roku: 309 dni
  • Do wakacji: 116 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Armii Krajowej

ul. Flisaków 30

27 - 600 Sandomierz

budynek A tel.158322563 

budynek B tel.158322226

Szkolne kalendarium doradztwa zawodowego

SZKOLNE KALENDARIUM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w roku szkolnym 2023/2024

ZAKRES CZASOWY

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

Miesiąc z zawodami – zawody artystyczne (architekt, malarz, grafik, rzeźbiarz, aktor, filmowiec, operator, reżyser).

- Opracowanie rocznego planu działań, Szkolnego Kalendarium Działań. Nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi.

- Zamieszczenie w zakładce „Doradztwo Zawodowe”, Szkolnego Kalendarium Działań.

- Aktualizacja strony internetowej – zakładka doradztwo zawodowe.

- Współpraca z Radą Pedagogiczną.

- Włączenie do działań na rzecz doradztwa wszystkich nauczycieli.

- Pozyskanie do współpracy rodziców w ramach doradztwa zawodowego.

- Opracowanie prezentacji przykładowych zawodów artystycznych na stronę internetową szkoły, ekrany na szkolnych korytarzach przez klasy 1-8.

 

PAŹDZIERNIK

Miesiąc z zawodami – zawody humanistycznospołeczne (nauczyciel, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, marketingowiec, terapeuta, prawnik, mediator).

- Rozmowa z psychologiem, wywiad z ulubionym nauczycielem.

- Nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

 

LISTOPAD

Miesiąc z zawodami – zawody rzemieślnicze artystyczne (architekt, malarz, grafik, rzeźbiarz, aktor, filmowiec, operator, reżyser)

- Spotkanie z powiatowym koordynatorem doradców zawodowych.

- Zaplanowanie szkolnych warsztatów kulinarnych (Śniadanie daje moc).

- Wystawa przedmiotów związanych z zawodami artystycznymi.

- Warsztaty gastronomiczno-hotelarskie, współpraca ze szkołą ponadpodstawową Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu.

 

GRUDZIEŃ

Miesiąc z zawodami – handel i zarządzanie.

 

- Organizacja Tygodnia Wolontariatu.

- Nawiązanie współpracy z SU, upowszechnianie dobrych praktyk wolontariackich.

- Wirtualny spacer po lokalnym rynku pracy (handel i zarządzanie).

-  Nawiązanie współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy.

- współpraca ze Urzędem Powiatowym w Sandomierzu - ankieta dla klasy 8 wyboru szkoły i kierunku w szkole ponadpodstawowej.

 

STYCZEŃ

Miesiąc z medycyną – zawody medyczne (m.in. lekarz, ratownik medyczny, opiekun medyczny, kierowca karetki, pielęgniarka, salowa, laborantka, sanitariusz).

- Autoprezentacja „Kim będę jak dorosnę” – promocja zawodów medycznych.

- Organizacja zajęć z pierwszej pomocy, współpraca z PCK.

- Spotkanie rodziców klas 8 z Koordynatorem Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego  w Sandomierzu.

 

LUTY

Miesiąc z zawodami technicznymi i inżynieryjnymi (specjaliści IT, technik informatyk, inżynier budownictwa, logistyk).

- Spotkania klas 7-8 z Koordynatorem Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego  w Sandomierzu.

- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Zawód Moich Marzeń”.

- Współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych  i Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu.

 

MARZEC

Miesiąc z zawodami ekonomiczno-administracyjnymi (księgowa, kadrowa, ekonomista, bankowiec).

- Zapoznanie uczniów i rodziców z „Ofertą edukacyjną szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2023/2024” zamieszczaną na stronie Kuratorium Oświaty.

- Zapoznanie uczniów z ofertą szkół ponadpodstawowych poprzez wizyty w szkołach.

- Przekazanie informacji o ofercie szkół rodzicom przez dziennik elektroniczny.

- Diagnoza predyspozycji zawodowych.

- Udział w Targach Edukacji i Pracy w Kielcach 2023.

- Ekonomia na co dzień – warsztaty.

 

KWIECIEŃ

Miesiąc z zawodami związanymi z rolnictwem, środowiskiem, ogrodnictwem, ekologią.

- Wycieczki wirtualne po szkołach.

- Wycieczka do sadu, wywiad z lokalnym sadownikiem.

- Współpraca z Zespołem Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu

- Spotkanie rodziców koordynatorem Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Sandomierzu.

 

MAJ

Miesiąc z zawodami – turystyka i hotelarstwo, sport i rekreacja (recepcjonista, animator, touroperator, trener, sportowiec).

- Informacja o zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

- Wizyty uczniów w PUP – zapoznanie z aktualną ofertą rynku pracy.

- Dni otwarte szkół ponadpodstawowych.

 

CZERWIEC

Miesiąc z zawodami – działalność gospodarcza i wolne zawody.

- Różnorodne formy podsumowujące całoroczne działania w zakresie doradztwa zawodowego: „Festiwal zawodów”,Konkursy „Kim jestem” , „Jaka to branża?”.

- Spotkanie doradców zawodowych i grup uczniów ze szkół partnerskich i wymiana doświadczeń, planowanie inicjatyw na kolejny rok szkolny.

- Podsumowanie działań.