Kalendarium

Niedziela, 2021-10-17

Imieniny: Antonii, Ignacego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 84343024
  • Do końca roku: 75 dni
  • Do wakacji: 250 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Armii Krajowej

ul. Flisaków 30

27 - 600 Sandomierz

budynek A tel.158322563 

budynek B tel.158322226

Doradztwo edukacyjno - zawodowe

Jednym z zadań statutowych szkoły jest wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Wewnętrzny System Doradztwa Zawodowego jest systemem doradczym, który stwarza możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia i planowaniem kariery zawodowej. Planowanie kariery zawodowej i pierwsze decyzje edukacyjno-zawodowe to okres przypadający na ostatnie klasy szkoły podstawowej, warto wtedy pomyśleć o swojej przyszłości.
 Szkoła jest placówką, która przygotowuje młodzież do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Dlatego niezbędne jest wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania odważnych i samodzielnych decyzji, w umiejętność uczenia się przez całe życie i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Absolwent szkoły podstawowej musi znać system kształcenia, oferty szkół ponadpodstawowych, świat zawodów,  a przede wszystkim samego siebie. Istotnym jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, predyspozycjami, a nie niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami rówieśników z klasy.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII:

  • warsztaty i zajęcia grupowe dla uczniów klas siódmych i ósmych, które przygotowują uczniów do świadomego planowania kariery i wyboru szkoły ponadpodstawowej,
  • diagnozowanie możliwości zawodowych uczniów,
  • wycieczki i spotkania z przedstawicielami zawodów i szkół ponadpodstawowych,
  • specjalistyczne konsultacje dla uczniów i rodziców, udzielanie indywidualnych porad we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu.

W klasach siódmych i ósmych zajęcia warsztatowe mają na celu samopoznanie (określenie własnych zainteresowań, uzdolnień), wprowadzenie uczniów w świat zawodów. Wiedza na temat zawodów łączona jest z zagadnieniami rynku pracy, aby uczeń poznał charakter danej profesji, współczesne oczekiwania pracodawców i potrafił określić kompetencje niezbędne na danym stanowisku pracy.

 

Przydatne linki

Aktualna ścieżka kształcenia:

http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

Testy dla uczniów:

http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod

http://www.e-zamek.pl/test-offline

Dodatkowe informacje:

http://scholaris.pl/zasob/66987

http://www.interaktywnaedukacja.pl/?attachment_id=424

https://www.mojzawodmojaprzyszlosc.pl/jak-dobrze-wybrac-zawod-praktyczne-wskazowki